FOOTGOLF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019

VERSENYKIÍRÁS

 

1.) A verseny pontos megnevezése:

 

Footgolf Országos Bajnokság 2019, rövidített neve: FOB 2019

 

2.) Verseny célja:

 

A verseny fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során tíz forduló után footgolf bajnokot hirdetünk hét kategóriában (HUN Trophy, abszolút, férfi, női, 45+, junior és csapat). A csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

 

3.) A verseny fordulóinak tervezett időpontjai, FIFG besorolásai:

 

Időpontok:

 

1. forduló KAVITÁCIÓ FOOTGOLF VERSENY – 2019.03.31. (FIFG 100)

2. forduló, SZILCOOP FOOTGOLF VERSENY –2019.04.28. (FIFG 100)

3. forduló, TRADITIONAL FOOTGOLF CUP – 2019.05.17-19. (FIFG 500)

4. forduló, POSITIVE FOOTGOLF VERSENY – 2019.06.23. (FIFG 100)

5. forduló, FTC FOOTGOLF KUPA – 2019.07.12-14. (FIFG 100)

6. forduló, AUTÓ MIRAI FOOTGOLF VERSENY – 2019.07.28. (FIFG 100)

7. forduló, HÖRMANN FOOTGOLF VERSENY – 2019.08.11. (FIFG 100)

8. forduló, HANGYA PETI EMLÉKVERSENY – 2019.09.08. (FIFG 250)

9. forduló, NIMRÓD FOOTGOLF VERSENY – 2019.09.22. (FIFG 100)

10. forduló, SYNLAB FOOTGOLF VERSENY – 2019.10.06. (FIFG 100)

FOB 2019 – csapatdöntő, Forest Hills Golf Club – Zirc, 2019.10.20.

 

A 10 fordulóból a 8 legjobb eredmény számít a végelszámolásnál.

A csapatversenyben minden megrendezett forduló eredménye számít (a fordulónkénti négy legjobb egyéni eredmény után kapott ranglistapont alapján).

 

Az egyes fordulók pontos helyszíne a magyarfootgolf.hu oldalon és a Footgolf Hungary facebook eseményeinél kerül feltüntetésre.

 

 

A verseny fordulóinak lehetséges helyszínei:

 • Magyar Golf Club – Fekete (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Magyar Golf Club – Albert (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Forest Hills Golf Club (Zirc) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Golf Club Imperial (Balatongyörök) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Balaton Golf Club – Bogey (Balatonudvari) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Balaton Golf Club – Eagle (Balatonudvari) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Sonnengolf Golf Club (Zsira) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Airport Golf Club (Nagysurány, Szlovákia) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 • Nimród Footgolf Park (Lakitelek) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

 

4.) A verseny meghatározása:

 

A verseny egy tízfordulós versenysorozat.

A játék formája stroke play, fordulónként 18/36/54 szakaszon, a rendezők által az egyes fordulók kapcsán későbbiekben kiírásra kerülő feltételek szerint. A játék indítása előzetes időbeosztás szerint az egyes szakasz elrúgó pontjáról, vagy egyidejű indítással (shotgun rendszerben) történik.

A játék maximum ötfős csoportokban (flight) zajlik.

 

5.) A verseny rendezőjének megnevezése, elérhetősége:

 

Magyar Footgolf Szövetség

1028, Budapest, Várhegy u. 8.

www.magyarfootgolf.hu

bajnoksag@magyarfootgolf.hu

 

Kontaktszemélyek:

Gelencsér Gábor: +36-20-911-9297

Tamásné Gelencsér Ildikó: +36-20-33-03574

Molnár Attila: +36-20-520-5824

 

 

 

6.) Versenybizottság:

 

A versenyek egy háromfős versenybizottság felügyelete alatt zajlanak, amely a versenyek teljes időtartama alatt, illetve óvás esetén annak elbírálásáig gondoskodik arról, hogy a versenyek a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) által közzétett és elfogadott szabályok, valamint jelen versenykiírás szerint bonyolódjanak.

A versenybizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az adott versenysorozat bármely állomásán, versenyzőként részt vett.

A versenybizottság személyi összetételét a rendező határozza meg és teszi közzé minden forduló előtt.

 

7.) A verseny kategóriái:
 

HUN Trophy

Férfi: az a férfi játékos, aki 2003. 10. 21. előtt született

Női

45+: az a játékos, aki 1974. 03. 31. napja előtt született

Junior: az a játékos, aki 2003. 03. 31. napja után született

Csapat: a csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

 

 

 

8.) Nevezés, regisztráció

 

A versenyre minden tizedik életévét betöltött személy jogosult nevezni. A versenyre csak olyan személy nevezhet, aki a Magyar Footgolf Szövetség valamelyik tagjának versenyzője. A verseny bármely kategóriájának győztese csak a fenti feltételeknek megfelelő személy lehet. A rendező által kiírásra és a versennyel egyidejűleg lebonyolításra kerülő HUN Trophy-n bármely személy elindulhat. A FIFG által vezetett világranglistán (World Tour Ranking) a FOB 2019-es versenysorozat abszolút eredményei számítanak.

 

 

A versenyre történő nevezés online történik a magyarfootgolf.hu/fob2019 oldalon.
Minden nevező a FOB 2019 nevezési díjának megfizetésével válik jogosulttá a versenyben való részvételre.

 

 


A FOB 2019 nevezési díja 14.000.-Ft/fő/bajnokság, azaz tizennégyezer forint/fő/bajnokság. A rendezők lehetőséget adnak arra, hogy a versenyzők alkalmanként fizessenek nevezési díjat, ebben az esetben a nevezési díj 2.500.-Ft/fő/forduló, azaz kettőezer-ötszáz Ft/fő/forduló. Amennyiben valaki számlát szeretne a nevezési díjról, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a nevezés leadásánál.

 

Junior korú játékosoknak a nevezési díj 10.000.-Ft/fő/bajnokság, azaz tízezer forint/fő/bajnokság. A rendezők lehetőséget adnak arra, hogy a junior korú játékosok alkalmanként fizessenek nevezési díjat, ebben az esetben a nevezési díj 2.000.-Ft/fő/forduló azaz kétezer Ft/fő/forduló.
 

A nevezési díjon felül minden játékos köteles alkalmankénti green fee megfizetésére, amely 7.000 Ft/fő/18 szakasz, azaz hétezer forint/fő/18 szakasz.
Junior játékosoknak 50% kedvezményt biztosítanak a rendezők a green fee díjából, így annak mértéke 3.500 Ft/fő/18 szakasz, azaz háromezer-ötszáz forint/fő/18 szakasz.

 

A Traditional Footgolf Cupra, az FTC Footgolf Kupára és a Hangya Peti Emlékversenyre egyedi nevezési és green fee díjakat határoznak meg a rendezők.

 

Amennyiben valaki számlát szeretne a nevezési díjról, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a nevezés leadásánál.

 

Az egyes fordulókra külön jelentkezés szükséges. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a rendezők által előzetesen megadott módon és határidőig lehetséges. A jelentkezésre nyitva álló határidő leteltét követően érkező jelentkezők a verseny utolsó flightjának elstartolása után indulhatnak. Az így elinduló játékosok „versenyen kívüli” státuszba kerülnek, eredményeik nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kapnak, ellenben kötelesek a verseny során a szabályok betartására.

 

Az a játékos, aki a versenyre előzetesen jelentkezik, de a versenyen nem jelenik meg, és a jelentkezését előzetesen nem vonja vissza a versenykezdés előtt (első flight elindulásának, vagy shotgun indításá időpontja előtt) minimum 2 órával írásban, a FOB 2019 során elért összesített pontjaiból legfeljebb 50 pont levonással sújtható. A pontlevonás mértékéről a rendező jogosult dönteni. A rendező a döntéséről kötelesek írásban értesíteni a pontlevonással sújtott játékost.

 

 

 

 

A nevezési díj és a green fee megfizetésének határideje az adott játékos indulási időpontját (tee time) megelőző 20. perc.
Az a játékos, aki az indulási idejét megelőző 20. percig nem fizeti meg a nevezési díjat és a green fee-t, „versenyen kívüli” státuszba kerül, eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására.

 

Az adott verseny startlistája legalább 12 órával a versenykezdés előtt közzétételre kerül a www.magyarfootgolf.hu weboldalon.

 

A verseny elmaradása esetén a rendezők kötelesek értesíteni a már jelentkezett versenyzőket.

 

 

9.) A verseny menete:

 

Rajtsorrend és flightok kialakítása:


A kialakítandó flightokat (csapatokat) a leadott nevezések után a versenybizottság határozza meg.
Az 1. fordulóban a magyar footgolf ranglista aktuális állásának a figyelembe vételével alakul ki a flightsorrend.
Az 1. fordulót követően a FOB 2019 előző fordulójában kialakult abszolút sorrend alapján történik meg a flightok beosztása. Azon játékosok, akiket a fenti flightkialakítás szerint nem lehet besorolni (nem vettek részt az előző FOB-fordulón), a mezőny elején indulnak a FOB abszolút sorrendje alapján megtörtént flightbeosztás szerint.
Az utolsó fordulóban a flightok a FOB 2019 aktuális abszolút sorrendje alapján kerülnek kialakításra.

A flightokon belül együtt indulhatnak férfi, szenior, női és junior játékosok is.

Egy flight minimális létszáma három, maximális létszáma öt fő.
Kivételesen indokolt helyzetben a starter dönthet ettől eltérő létszámú flight elindításáról.

Egy flighton belül legfeljebb két olyan személy lehet, aki azonos csapat tagjaként nevezett be a versenyre. Egy flighton belül nem indulhatnak olyan személyek, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében hozzátartozónak minősülnek – kivéve, ha a versenybizottság előzetesen másképp dönt.

A FIFG 250-es és 500-as besorolású versenyek rajtsorrendjének kialakítása ettől eltérhet.

 

 

 

 

Stroke play:

 

A „stroke play” játék győztese az a játékos, aki a legkevesebb rúgásszámot (score) éri el az adott fordulóban büntetőpontokkal együtt. Egy fordulóban a játékosoknak 18 szakaszt kell teljesíteniük. A játékosok esetében bruttó pontszámítás zajlik, így a legkevesebb rúgásszám a legjobb eredmény. Mivel a végeredménybe minden egyes lyuknál elért pontszám beleszámít, ezért minden versenyző esetében addig tart a játék, amíg az összes szakaszt végig nem játssza. A végig nem játszott szakasz(ok) esetében a játékos par + 10 pontot kap az adott szakasz(ok)ra.

A szabálysértésért kiosztott büntetőpont(ok) az utolsó szakasz eredményéhez adódnak hozzá.

Egy játékos egy szakaszon legfeljebb par + 10 rúgást teljesíthet. Amennyiben a játékos az adott szakaszt a par + tizedik rúgásra sem tudja befejezni, úgy a szakasz befejezettnek tekinthető és tovább kell menni a következő szakaszra.

 

Játékos feladatai:
 

 

 

Minden játékos köteles a megadott indulási időpont (tee time) előtt legalább 5 perccel a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján megjelenni és átvenni a score kártyát a startertől. Amennyiben a játékos e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 2 (két) büntetőponttal sújtandó.
A büntetőpontok hozzáadódnak a játékos adott versenynapon elért összesített pontszámához, a 18-as szakaszhoz! A starter köteles a score kártyán a büntetőpontokat feltüntetni és a versenybizottság felé jelenteni.

Azon játékosok, akik azután érkeznek az elrúgó helyre, hogy a flightjukban az első játékos már elrúgta a labdát, az adott lyukon par + 10 rúgást kapnak. Ugyanez a szabály vonatkozik az összes többi lyukra is.

 

A verseny napján a versenyre kijelölt pályán tilos a gyakorlás!
 

A verseny napján a játékosok nem gyakorolhatnak a pálya egyik részén sem. Ha van lehetőség a pályán történő gyakorlására, a versenybizottságnak egyértelműen jeleznie kell a játékosok felé, hogy a pálya mely részén, mikor és milyen feltételekkel tudják gyakorolni.

Gyakorlásnak minősül minden rúgás, ami a versenyen a pálya játszható területén történik. A verseny folyamán az egyik pályaszakasz befejezése után a következő elrúgó helyig tartó területen történő labda rúgása gyakorlásnak minősül, tehát tilos. A labdát ebben az esetben a játékosoknak a kezükben kell vinniük.

A befejező rúgások megismétlése is gyakorlásnak számít.

Bármelyik esetben a gyakorlásért +1 büntetőpontot kell beírni a játékosnak.

 

 

Score kártya

 

A pontozást a játékosok végzik a versenyek közben. A score kártyát kizárólag a játékos vezetheti, azon más személy (pl.: kísérő) semmilyen bejegyzést nem tehet!

Minden játékos regisztrálja a saját eredményét, valamint a verseny indulása előtt megbeszélt másik játékosét is. A játékosok a játék közben nem változtathatnak azon, hogy kinek az eredményét rögzítik, kivéve, ha valamely játékos nem tudja végig játszani az adott versenyfordulót. Az eredménybe beletartoznak a játékos által végzett rúgások és az esetleges büntetőpontok is. A játékosok feladata, hogy a score kártyát kitöltsék, és meggyőződjenek róla, hogy az általuk leírt eredmény valós és helyes. Minden pályaszakasz teljesítése után javasolt egyeztetni az eredményeket, hogy az esetleges vitás helyzeteket megbeszéljék egymás között a játékosok, valamint érdemes egy végső átnézést tartani az utolsó lyuk után, ahol a végeredmények kerülnek egyeztetésre. Az eredmények összesítése után minden játékosnak alá kell írnia 2 score kártyát, egyrészt amelyiket ők vezették (scorer), másrészt amelyen az ő eredményüket vezette játékostársuk (player). Minden játékos köteles a szakaszok teljesítését követő 30 percen belül leadni az aláírt score kártyát a versenybizottság részére. A versenybizottság a pályaszakaszonkénti eredményeket fogja figyelembe venni, nem pedig a kiszámolt végeredményt. Az összegzést a versenybizottság fogja végezni és leellenőrizni.

 

 

Amennyiben a score kártyák leadásra kerültek, de az abban rögzített rúgásszámok nem egyeznek a valós rúgásszámmal, akkor az alábbi büntetések kerülnek kiosztásra:

 1. Ha a játékos által leadott score kártyán alacsonyabb a rögzített rúgásszám, mint a valóságban elért eredmény, akkor az érintett játékos kizárásra kerül az adott fordulóból.

 2. Ha a játékos által leadott score kártyán magasabb a rögzített rúgásszám, mint a valóságban elért eredmény, akkor az eredmény újraszámlálására kerül sor.

 

A játékos felelőssége, hogy a score kártyáján milyen eredmény kerül regisztrálásra, de a versenybizottság fogja kiszámolni az egyes lyukak alapján a végső eredményt, a játékosok ez alapján kerülnek rangsorolásra.

 

 

 

 

A versenyre azonos csapat tagjaiként benevezett játékosok nem vezethetik egymás score kártyáját. A szabály megszegése esetén a versenybizottság mérlegelés nélkül kizárja mindkét érintett játékost a versenyből.

 

A score kártyát a szakasz befejezését követően minden játékos úgy köteles kitölteni, hogy azzal a következő flight játékát ne zavarja, illetve tartsa fel.
 

A score kártyát legkésőbb a következő szakasz elrúgó helyén ki kell tölteni.


A versenybizottság csak a teljes körűen kitöltött és aláírt score kártyán szereplő eredményeket veszi figyelembe az értékeléskor.

 

A score kártya kitöltésére, vezetésére, illetve leadására vonatkozó szabályok megsértése esetén az érintett játékos nem kerül értékelésre az adott versenynapon.

 

A score kártya versenybizottság részére történő leadását követően az eredményekkel kapcsolatos kifogás kizárólag óvás keretében terjeszthető elő.
 

A verseny során a flightban fellépő kérdéses/vitás helyzeteket legkésőbb a score kártya leadásakor jelezheti a játékos a versenybizottságnak, melyet a versenybizottság köteles kivizsgálni és döntést hozni.

 

Amennyiben a verseny lezárásra került, semmilyen büntetést nem lehet módosítani, eltörölni vagy kiszabni. Az eredmények lezártnak és elfogadottnak tekintettek, ha a játékos és a pontozó is aláírta a score kártyát, és azt leadták a verseny szervezőinek vagy a versenybizottságnak.

 

Kivétel: játékosok kizárása megtörténhet a verseny befejezte után is, ha a verseny lezártát követő 30 napon belül bármilyen egyértelmű bizonyíték (pl. videó) előkerül a játékos szabálysértésére (lásd FIFG szabálykönyv 1.3.9.).

 

Labda

 

Minden játékos köteles az egyes szakaszok befejezését követően a labdáját kézben vinni a következő szakasz elrúgó helyéig (tee box).

Az a játékos, aki a labdáját nem rendeltetésszerűen használja (pl. dühből az égbe rúgja), a verseny során 1 büntető pontban részesül. Ha másodszor is elköveti a játékos a szabálysértést, akkor diszkvalifikálható (lásd FIFG Szabálykönyv 2.1.1.).
 

A büntetőpontot mind maga a vétkes játékos, mind az a játékos, aki a vétkes játékos eredményét vezeti, köteles felvezetni a score kártyára az adott szakasz eredményét megnövelve.

 

A játékosok kötelesek arról gondoskodni, hogy kísérőik legalább 15 méterrel a játékosok mögött helyezkedjenek el.

 

Játékidő, játéktempó:

Minden flight előre beosztásra kerül, hogy nagyjából mikorra kellene teljesíteniük az összes pályaszakaszt (Flight start lista alapján). Ha egy flight lemarad, vissza kell szerezniük a kiesett időt. A szükségszerű szabálymegbeszélés és a pályaszakaszok közötti sétát a Versenybizottság beleszámolja az időbe. Ha a flight az egyik ellenőrző ponthoz később érkezik meg, mint ahogy kellene, akkor a TD figyelmezteti őket. A következő ellenőrző pontra már vissza kell szerezniük az elvesztegetett időt. Ha ez nem sikerül, akkor egy végső figyelmeztetést kapnak a Marshalltól vagy a TD-től. Ha a flight úgy ítéli meg, hogy az egyik játékos okozza a csúszást, akkor kérhetik a Marshallt vagy a TD-t, hogy csatlakozzanak a flighthoz, és mérjék a játékosok játékidejét.

 

Ahogy az előző pontban szóba került, ha egy játékos nagyon lassú, akkor a TD minden játékos játékidejét méri, és ez alapján eldönti, hogy valóban a játékos a lassú, vagy a teljes flight. A játékidő a következőket tartalmazza: a lyuk távolságának kiszámolása, célzás, döntéshozatal. Az adott játékos játékideje akkor indul, amikor az előző játékos labdája megállt vagy megjelölésre került (mark), vagy ha ő az első játékos az elrúgó helyen, akkor ahogy lerakta a labdáját az elrúgó helyre.

 • Első játékos: 60 másodperc a pálya bármely területéről, amikor a labda megállt.

 • Következő játékosok: 40 másodperc a pálya bármely területéről, miután az előző labda megállt.

Bármely játékos, aki nem törekszik a játék lassúságát meggátolni, büntetésben részesül. Ide tartozik többek között a flighton kívüli játékosokkal való beszélgetés, vagy a greenen való tartózkodás a lyuk befejezése után.

Büntetések lassú játék esetén:

 1. Első figyelmeztetés a flight részére

 2. Végső figyelmeztetés flight vagy a játékos részére

 3. +1 rúgás a játékosnak

 4. Játékos kizárása

 

 

Marshall (versenybíró):
 

A Marshall a Bizottság által kijelölt személy, aki az esetleges vitás esetekben döntést hoz és a szabályokat betartatja. A Marshall feladata, hogy fellépjen a szabálysértések esetén, és kiderítse az igazságot a szabálysértésekkel kapcsolatban. A Marshall állhat közel a lyukhoz, felemelheti a labdát, és megjelölheti a helyeiket.

A Marshall döntésével szemben a versenybizottsághoz lehet fordulni.

 

10.) Átigazolás
 

Csapatváltásra a FOB 2019 első versenynapjától kezdve a csapatverseny végéig nincs lehetőség. Minden, a játékos által megszerzett pont ahhoz az egyesülethez kerül jóváírásra, ahol a bajnokságot elkezdte.

 

11.) Eredmény kihirdetésének és díjátadónak helye, ideje:

 

Eredményhirdetés fordulónként, az utolsó score kártya leadása után kb. egy órával a verseny helyszínén van.

 

12.) Értékelés módja:


Díjazásban részesülnek a kategória játékosai.
A csapatverseny értékelésére és díjazására vonatkozó szabályokat a csapatverseny kiírása tartalmazza.

Minden bajnoki fordulóban abszolút értékelés is folyik. Ennek keretében minden rajthoz álló játékos eredményét – kortól és nemtől függetlenül – összevetik, és ennek alapján hirdetik ki az abszolút kategória helyezettjeit (a Magyar Footgolf Szövetségbe nem bejegyzett klubok játékosai a Hun Trophyért versenyeznek, a FOB eredményeibe csak a bejegyzett klubok játékosai vannak versenyben).

 

A versenyzők összesített pontszáma az alábbiak szerint számítandó: összeadódnak a fenti számítás szerinti, az egyes fordulókban elért helyezések után járó pontok.

Valamennyi kategória esetén a győztes a legmagasabb összesített pontot elérő versenyző.

 

 

 

 

 

Holtverseny eldöntése az egyes fordulókon:
 

Azonos rúgásszám esetén az egyes fordulók során az érintett játékosok a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) irányelvét figyelembe véve az elfoglalt helyezések által kapható pontok átlagértékét (felfelé kerekítve) kapják.

 

Az összes kategória (HUN Trophy, abszolút, férfi, szenior, női, junior) dobogós helyeinek eldöntése azonos rúgásszám esetén büntetőrúgásokkal történik az érintettek között.

A lyuktól 10 méterre kijelölt pontról minden játékos 5 rúgást végezhet. Ha ezzel sem sikerül eldönteni a játékot, akkor addig rúgnak a játékosok, míg valamelyikük ki nem hagyja a befejező rúgást, és ezzel el nem veszíti a játékot.

 

 

Minden versenyen az alábbiak szerint kapnak pontokat a játékosok a helyezés után.
FOB 1000:

1-99 induló versenyző esetén az első 53 játékos kap FOB 2019 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában.

 

FOB 1500:

Amennyiben egy FIFG 100-as besorolású Footgolf Országos Bajnokság (FOB) fordulóján legalább száz játékos vesz részt (és a Nemzetközi Footgolf Szövetség iránymutatását követve be is fejezi a tornát), úgy a ranglistán a győztes 1500 pontot kap, és a 95 százalékos számítás alapján alakul a további pontok kiosztása. A Traditional Footgolf Cup, az FTC Footgolf Kupa és a Hangya Peti Emlékverseny létszámtól függetlenül FOB 1500 besorolású versenynek minősül.

 

A megszerzett ranglistapontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon követhetők a footgolfbajnoksag.hu weboldalon.

 

 

A FOB 2019 dobogósai holtversenyének eldöntése az alábbiak – lenti sorrendben történő – figyelembevételével történik:

  • több győztes forduló

  • több dobogós helyezés

  • az összesített eredményben figyelembe vett fordulók összesített rúgásainak száma

  •  

  • büntetőrúgások

  •  

  •  

  •  

 

 

 

13.) Díjazás:

 

Fordulónként

 • Hun Trophy/FOB abszolút 1. nyereménye: tárgynyeremény

 • FOB férfi 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB női 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB junior 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB 45+ 1.-3. nyereménye: kupa

 

 

Összetett

 • HUN Trophy 1. helyezett nyereménye: kupa + ingyenes regisztráció a 2020-as Traditional Footgolf Cupra

 • FOB abszolút 1. nyereménye: kupa + ingyenes regisztráció a 2020-as Traditional Footgolf Cupra

 • FOB abszolút 2., 3. nyereménye: kupa

 • FOB férfi 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB női 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB junior 1.-3. nyereménye: kupa

 • FOB 45+ bajnok nyereménye: kupa

 • FOB csapatbajnok nyereményét a csapatverseny kiírása tartalmazza

 

 

14.) Felszerelés

 

Futball labda:
A játékos által használt futball labda meg kell, hogy egyezzen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által meghatározott hivatalos 5-ös méretű focilabdával, melynek kerülete és súlya nem több vagy kevesebb, mint 68,5-69,5 cm és 420-445 gramm. A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden játékosnak a verseny indítása előtt azonosító jelet kell tennie a labdájára.

 

 

Játékos ruházata (dresszkód):
 

A FootGolf cipő csak és kizárólag benti / termi sportokra készített lehet, például AstroTurf vagy műfüves (hernyótalpas) football cipő. Golf cipőt, vagy olyan cipőt, melynek megerősített vagy módosított eleje van, tilos használni. Bármilyen stoplival rendelkező cipő használata tilos.

 

A FIFG versenyeken a megfelelő ruházat golf stílusú rövidnadrág (cipzáros vagy gombos, éllel rendelkező, térdig érő golfnadrág), nők esetében szoknya, valamint galléros póló vagy ing, térdig érő hosszú zokni, melyet minden esetben térdig felhúzva kell viselni. A versenyen kívül a szabadidő ruha a Club ház és a szállások stílusához illő, ezt tiszteletben tartó ruházat legyen. A versenybizottság feladata ezen iránymutatások betartatása. A ruházat az időjárástól függően kiegészíthető. Ha egy játékos nem megfelelő ruházatot vagy cipőt visel, akkor kizárható a versenyből.

 

Ruházat és cipő váltása

A játékosok csak a pályaszakaszok előtt, között vagy után változtathatják a ruházatukat vagy cipőjüket, kivéve, ha azok megrongálódtak, de csak akkor, ha ezzel a játékidő nem kerül veszélybe. Ha egy játékos cipője sérül, akkor kicserélheti, megjavíthatja, vagy folytathatja a játékot módosítás nélkül, de semmiképpen sem folytathatja a játékot cipő nélkül.

 

Cipő nélküli rúgás

A játékosok soha nem rúghatnak cipő nélkül egy rúgást sem. Ha mégis, akkor +1 rúgást kapnak büntetésből, és újra kell játszani a rúgást, ez esetben cipőben.

 

Tilos farmer, stoplis cipő, ujjatlan póló vagy mez viselése az egész golfpálya területén!

 

15.) Óvás

 

Amennyiben a verseny lezárásra került, semmilyen büntetést nem lehet módosítani, eltörölni vagy kiszabni. Az eredmények lezártnak és elfogadottnak tekintettek, ha a játékos és a pontozó is aláírta a score kártyát, és azt leadták a verseny szervezőinek vagy a Bizottságnak.

Kivétel: játékosok kizárása megtörténhet a verseny befejezte után is, ha a verseny lezártát követő 30 napon belül bármilyen egyértelmű bizonyíték (pl. videó) előkerül a játékos szabálysértésére, melyek az alábbiak lehetnek:

 • A leadott score kártyán kevesebb rúgást jeleztek, mint amennyit valójában elértek, ez esetben a büntetés kizárás.

 • A játékos nem tartott be egy szabályt, mivel nem ismerte kellőképpen a szabályokat. Ebben az esetben a büntetés +1 rúgás/szabálysértés.

 • A játék folyamán egy olyan szabálysértés miatt adtak büntetőt egy játékosnak, mely nem volt helyénvaló, a saját tájékozatlanságuknak köszönhetően. Ebben az esetben +1 rúgást kell felírni ahhoz a pályaszakaszhoz, ahol a hiba történt. Ezt úgy hívják, hogy „rossz tanács”.

 

Ha egy óvási kérelem érkezik a verseny szervezőihez, a Bizottságnak minél hamarabb döntést kell hoznia, hogy a kérdéses helyzet minél hamarabb megoldódjon. A játékosok nem dönthetnek úgy, hogy bármelyik szabályt vagy büntetést figyelmen kívül hagyják. Ha mégis így tennének, akkor a szabály megsértéséért járó büntetést, legyen az akár kizárás, időbeli korlátozás nélkül meg kell adni.

 

Óvást kizárólag az óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be.

Az óvás díja 15.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást benyújtónak.

Az óvást írásban kell benyújtani a versenybizottságnak, az óvási díj megfizetésével egyidejűleg. Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvást – külön vizsgálat nélkül – elutasítja a versenybizottság.

Az óvásban az arra okot adó esetet tényszerűen le kell írni, bemutatva az alátámasztó bizonyítékokat. Az óvásnak tartalmaznia kell a benyújtó személy nevét, elérhetőségét és aláírását, ezek hiányában az óvás – külön vizsgálat nélkül – formai okok miatt elutasítandó.

Az óvást a versenybizottság bírálja el. A versenybizottság az óvásban foglaltak kivizsgálása érdekében bármely az óvással érintett versenyen résztvevő játékost, vagy egyéb a verseny lebonyolításában közreműködő személyt meghallgathat.

A versenybizottság az óvás elbírálásakor a verseny tisztaságát tekinti elsődlegesnek. Az óvás keretében szabálysértéssel megvádolt játékosnak egyértelműen igazolnia kell a versenybizottság felé, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak megfelelően járt el a verseny során.

A versenybizottság az óvással kapcsolatos döntéséről írásban értesíti az óvást benyújtó személyt, valamint a verseny rendezőjét.

 

Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség elnökségéhez intézett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló döntés közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezés díjmentes, egyebekben az óvásra vonatkozó szabályok érvényesek rá.

 

Ha a játékosok és a Bizottság nem tudják megoldani egymás között a kérdéses helyzeteket, akkor a FIFG Szabály Bizottsághoz fordulhatnak. Ha ekkor sem oldódik meg az ellentét, akkor a Választott Sportbírósághoz fordulhatnak konzultációért. A játékos 30 napig nyújthat be óvási kérelmet.

 

 

 

 

16.) Egyéb rendelkezések
 

A játékosok kötelesek betartani mind a rendező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén hatályos házirendet.

A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint saját és sporttársaik testi épségét megóvni.

A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást (pl. hangoskodás, kiabálás), amely más játékost a versenyzésben megzavarhat.

 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a verseny ideje alatt kötelesek a versenykiírást megszegő játékostársak büntetőrúgásait feljegyezni, ennek elmulasztása esetén ők maguk is 1 (egy) büntető pontban részesülnek, minden egyes ilyen mulasztás esetén.

A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, súlyosabb esetben kizárást vonhat maga után, szankció kiszabására a Marshall/versenybizottság jogosult.

 

A magatartási kódex tiszteletben tartása

 

A verseny ideje alatt minden játékos köteles tiszteletet mutatni a többi játékos irányába. A kódex figyelmen kívül hagyása, és a benne lévő szabályok megsértése a játékosok kizárását eredményezheti.

A FIFG szigorúan veszi nemcsak a versenyek alatt tanúsított magatartást, hanem a közösségi média oldalakon tett bejegyzéseket és kommenteket is. Minden viselkedés, ami nem professzionális, és / vagy ártalmas a sportágra vagy a FIFG-be tartozó szervezetekre nézve, fegyelmi eljárás tárgyát képezheti. Ilyenek lehetnek például az alábbi esetek:

 1. Visszaélés, vagy fenyegető viselkedés és / vagy szóhasználat, a közösségi médiában is

 2. A labda elrúgása vagy eldobása a düh levezetésére

 3. Más tulajdonának szándékos és nyílt rongálása vagy megsemmisítése, beleértve a természetkárosítást is

 4. Az etikett visszatérő vagy folyamatos megsértése a pályán

 5. Cigarettázás a pályán, beleértve az elektronikus cigarettákat is

 6. A bunkerek elgereblyézésének hiánya

 7. Zenehallgatás verseny közben (fülhallgató használatát is ideértve)

 8. Olyan FootGolf szervezetek logójának viselése, melyeket a FIFG nem ismer el

 

 

Büntetés: ha csak egyszer fordul elő szabálysértés, akkor +1 rúgás. Ha másodszor is elköveti a játékos a szabálysértést, akkor diszkvalifikálható.

Mindennemű jogsértés, szabálysértés vagy a pálya házirendjébe ütköző viselkedés büntethető. A TD vagy a Bizottság bármikor diszkvalifikálhatja a játékosokat, ha a viselkedési szabályokat megszegik.

 

Ezen kívül az alábbiak ütköznek még a viselkedési kódex szabályrendszerébe:

 1. Illegális anyagok birtoklása

 2. Alkohol birtoklása és fogyasztása a pályán a játék kezdetétől a score kártya leadásáig

 3. Túlzott alkoholfogyasztás a verseny helyszínén

 4. A footgolf szabályok megszegése, vagy betartatásának hiánya, a verseny szervezőivel, segítőivel és a többi játékossal szemben tanúsított agresszív magatartás

 5. Csalás

 

Büntetés: az első szabálysértés esetén is diszkvalifikáció.

Megjegyzés: a FIFG zéró toleranciával viseltet az illegális drogok és egyéb anyagok használatával kapcsolatban. Ha bármelyik játékos megszegi ezt a szabályt a FIFG versenyeken, automatikusan kizárásra kerül a versenyből.

 

A kizárt játékos eredményeit nem veszik figyelembe az adott verseny során.

 

A verseny/forduló az eredményhirdetés lezárását követően tekinthető befejezettnek.

 

 

 

A jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései, valamint a FIFG hatályos Szabálykönyvében (Rule Book) foglaltak az irányadóak, ellentmondás esetén ebben a sorrendben.

 

 

 

 

A rendezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. március 26.

 

Magyar Footgolf Szövetség