FOOTGOLF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2016

VERSENYKIÍRÁS

1.) A verseny pontos megnevezése:

Footgolf Országos Bajnokság 2016, rövidített neve: FOB 2016

2.) Verseny célja:

A bajnokság fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során nyolc forduló után footgolf bajnokot hirdetünk négy kategóriában (felnőtt férfi, szenior, női és junior).

3.) A verseny időpontja és helyszínei:

Időpontok:

 • FOB 1. forduló: 2016.03.20. (vasárnap) – 10 óra – Magyar Golf Club
 • FOB 2. forduló: 2016.04.24. (vasárnap) – 11 óra – Forest Hills Golf Club
 • FOB 3. forduló: 2016.05.22. (vasárnap) – 10 óra – Magyar Golf Club
 • FOB 4. forduló: 2016.06.12. (vasárnap) – 10 óra – Magyar Golf Club
 • FOB 5. forduló: 2016.07.31. (vasárnap) – 11 óra – Golf Club Imperial
 • FOB 6. forduló: 2016.08.28. (vasárnap) – 11 óra – Forest Hills Golf Club
 • FOB 7. forduló: 2016.09.25. (vasárnap) – 11 óra – Forest Hills Golf Club
 • FOB 8. forduló: 2016.10.16. (vasárnap) – 10 óra – Magyar Golf Club

Helyszínek:

 • Magyar Golf Club (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Forest Hills Golf Club (Zirc) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Golf Club Imperial (Balatongyörök) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

4.) A verseny meghatározása:

Nyolcfordulós versenysorozat.
A játék formája stroke play, fordulónként 18 szakaszon. A játék indítása tízpercenként az egyes szakasz elrúgó pontjáról, vagy shotgun rendszerben történik.
A játék maximum négyfős csoportokban (flight) zajlik. Minden csoport (flight) egy scorer felügyelete mellett versenyezik.

5.) A versenyt rendező szerv neve, elérhetőségei:

Magyar Footgolf Szövetség

1028 Budapest, Várhegy u. 8.

www.magyarfootgolf.hu

bajnoksag@magyfootgolf.hu

Kontakt személyek:

 • Pálfi Flóra: +36-20-549-7167
 • Molnár Attila: +36-20-520-5824
 • Gelencsér Gábor: +36-20-911-9297

6.) Versenybizottság:

A versenyek egy háromfős Versenybizottság felügyelete alatt zajlanak, amely a versenyek teljes időtartama alatt, illetve óvás esetén annak elbírálásáig gondoskodik arról, hogy a versenyek a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) által közzétett és elfogadott szabályok, valamint jelen Versenykiírás szerint kerüljenek lebonyolításra.
A Versenybizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az adott versenysorozat bármely állomásán játékosként részt vett.
A Versenybizottság személyi összetételét a rendező minden forduló előtt közzéteszi.

7.) A verseny kategóriái:

 • Felnőtt férfi
 • Női
 • Szenior: az a játékos, aki 1975. december 31. napja előtt született
 • Junior: az a játékos, aki 2000. január 1. napja után született

A versenykategóriát minden résztvevőnek az első részvételt jelentő nevezéskor meg kell határoznia. A kategória megváltoztatására kizárólag az első részvételt jelentő verseny megkezdéséig van lehetőség.

8.) Nevezés, regisztráció

Nevezéskor minden játékos nevezési lapot tölt ki, melyen megjelöli azt a kategóriát, amiben indulni szeretne. Junior és szenior korú játékosok indulhatnak a felnőtt férfi kategóriában. Minden játékos értékelésre kerül az abszolút kategóriában, ezen felül külön értékelésre kerülnek a felnőtt férfi, a női, a szenior és a junior játékosok, amennyiben a nevezési lapon megjelölték az adott kategóriát.
Nevezésre jogosult: minden tízedik életévét betöltött személy, aki a nevezését leadta a nevezési lap kitöltésével, aláírásával. Minden nevező a FOB 2016 nevezési díjának megfizetésével válik jogosulttá a versenyben való részvételre.
A nevezési lap letölthető a www.magyarfootgolf.hu weboldalról.

Az egyes fordulókra külön jelentkezés szükséges. A jelentkezés kizárólag email-en, a rendezők által előzetesen megadott módon és határidőig lehetséges. A jelentkezésre nyitva álló határidő leteltét követően érkező jelentkezők a verseny utolsó flight-jának elstartolása után indulhatnak. Az így elinduló játékosok „versenyen kívüli” státuszba kerülnek, eredményeik nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kapnak, ellenben kötelesek a verseny során a szabályok betartására.
A verseny helyszínén a jelentkezőknek regisztrálniuk kell, amelynek díja 8.000.-Ft/ fő / bajnokság, azaz nyolc ezer forint / fő / bajnokság.
A regisztrációs díjon felül minden játékos köteles alkalmankénti green fee megfizetésére.
Az a játékos, aki a versenyre előzetesen jelentkezik, de a versenyen nem jelenik meg, és a jelentkezését előzetesen nem vonja vissza, a FOB-on elért összesített pontjaiból legfeljebb 10 pont levonással sújtható. A pontlevonás mértékéről a verseny rendezői jogosultak dönteni. A verseny rendezői a döntésükről kötelesek írásban értesíteni a pontlevonással sújtott játékost.
A regisztrációs díj és a green fee megfizetésének határideje az adott játékos indulási időpontját (tee time) megelőző 20. perc. Az a játékos, aki az indulási idejét megelőző 20. percig nem fizeti meg a regisztrációs díjat és a green fee-t, „versenyen kívüli” státuszba kerül, eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására.
Az adott verseny startlistája legalább 12 órával a versenykezdés előtt kihirdetésre kerül a www.magyarfootgolf.hu weboldalon.
A verseny elmaradása esetén a rendezők kötelesek értesíteni a már jelentkezett versenyzőket.

9.) A verseny menete:

Rajtsorrend és flight-ok kialakítása:

A kialakítandó flight-okat (csapatokat) a leadott nevezések után a versenybizottság határozza meg. Az 1. fordulóban a FOB 2015-ös abszolút végeredménye alapján alakítjuk ki a flight-okat. Az 1. fordulót követően az előző fordulóban kialakult sorrend alapján történik meg a flight-ok beosztása. Az utolsó fordulóban a flight-ok az aktuális abszolút sorrend alapján kerülnek kialakításra.
A flight-okon belül a rendezők döntése alapján együtt indulhatnak női és junior játékosok, továbbá együtt indulhatnak a felnőtt férfi és a szenior kategória játékosai. Egyéb összetételben nem kerülnek flight-ok kialakításra.
A felnőtt férfi és a szenior kategóriában versenyző játékosok esetében egy flight minimális létszáma három fő, maximális létszáma négy fő. Kivételesen indokolt helyzetben a starter dönthet ettől eltérő létszámú flight kialakításáról.
Egy flight-on belül legfeljebb két olyan személy lehet, akik azonos csapat tagjaként neveztek be a versenyre. Amennyiben egy játékos egy versenysorozat során csapatot vált, akkor az addig elért eredményei a benevezéskor megjelölt csapat eredményébe számítanak be. A csapatváltást követően az adott játékos „csapat nélküli”-ként vehet részt a versenysorozat további versenyein, és eredményei nem kerülnek beszámításra az új csapatának az eredményeibe.
Egy flight-on belül nem indulhatnak olyan személyek, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében hozzátartozónak minősülnek.

Stroke play:

A „stroke play” játék győztese az a játékos, aki a legkevesebb rúgásszámot (score) éri el az adott fordulóban büntetőpontokkal együtt. Egy fordulóban a játékosoknak 18 szakaszt kell teljesíteniük. A játékosok esetében bruttó pontszámítás kerül alkalmazásra, így a legkevesebb rúgásszám a legjobb eredmény. Mivel a végeredménybe minden egyes lyuknál elért pontszám beleszámít, ezért minden versenyző esetében addig tart a játék, amíg az összes szakaszt végig nem játssza. A végig nem játszott szakasz(ok) esetében a játékos részére 10 pont kerül beírásra az adott szakasz(ok)ra.
A szabálysértésért kiosztott büntetőpont(ok) az utolsó szakasz eredményéhez kerül(nek) hozzászámításra.
Egy játékos egy szakaszon legfeljebb tíz rúgást teljesíthet. Amennyiben a játékos az adott szakaszt a tizedik rúgásra sem tudja megjátszani, úgy a szakasz befejezettnek tekinthető (10 pont) és tovább kell menni a következő szakaszra.

Scorer (pontszámláló) feladata:

A scorer a verseny alatt a flightokat kísérő, nem játékos személy. A scorer a saját lapján vezeti a flightban levő összes játékos eredményét. A verseny végén az eredményeket összeolvassák a játékosok a scorer által vezetett eredménylistával. A scorer a büntető pont adásában is dönt. A scorer feladata a versenyszabályok betartatása, a verseny tisztaságának ellenőrzése. A scorerek felettese minden esetben a Marshall (Versenybíró).

Játékos feladata:

Minden játékos köteles a megadott indulási időpont (tee time) előtt legalább 5 perccel a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján megjelenni és átvenni a score kártyát a starter-től. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 2 (két) büntetőponttal sújtandó. A büntetőpontok hozzáadódnak a játékos adott versenynapon elért összesített pontszámához. A starter köteles a score kártyán a büntetőpontokat feltüntetni, és a Versenybizottság felé jelenteni.
Amennyiben a játékos a megadott indulási időben (tee time) nem jelenik meg a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján, akkor csak a verseny utolsó csoportjának (flight) elstartolása után indulhat el, és „versenyen kívüli” státuszba kerül, azaz eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására.
A verseny napján a versenyre kijelölt pályán tilos a gyakorlás! Gyakorlásnak minősül minden rúgás, amelyet a versenypálya bármely részén – értve ezalatt elsősorban a tee box és a lyuk közötti területet – végez a játékos, és amelynek célja a pálya bármely részének megismerése, begyakorlása. Aki a verseny napján a versenypályán gyakorol, azonnal kizárható a versenyből.
Minden játékos a saját, valamint – rotációs elv alapján – egy másik játékostársa eredményét is vezeti a score kártyán a verseny során. A score kártyán minden adat kitöltése kötelező!
A score kártyát kizárólag a játékos vezetheti, azon más személy (pl.: kísérő) semmilyen bejegyzést nem tehet.
A versenyre azonos csapat tagjaiként benevezett játékosok nem vezethetik egymás score kártyáját. A szabály megszegése esetén a Versenybizottság mérlegelés nélkül kizárja mindkét érintett játékost a versenyből.
A scorekártyát a szakasz befejezését követően minden játékos úgy köteles kitölteni, hogy azzal a következő flight játékát ne zavarja, illetve tartsa fel. A scorekártyát legkésőbb a következő szakasz elrúgó helyén ki kell tölteni.
A verseny végén minden játékos aláírja az általa vezetett és a saját eredményét tartalmazó score kártyát, valamint a scorer által vezetett lapot is.
Minden játékos köteles a szakaszok teljesítését követő 30 percen belül leadni a score kártyát a Versenybizottság részére. A Versenybizottság csak a teljes körűen kitöltött és aláírt score kártyán szereplő eredményeket veszi figyelembe az értékeléskor.
A score kártya kitöltésére, vezetésére, illetve leadására vonatkozó szabályok elmulasztása esetén az érintett játékos nem kerül értékelésre az adott versenynapon.
A score kártya Versenybizottság részére történő leadását követően az eredményekkel kapcsolatos kifogás kizárólag óvás keretében terjeszthető elő. A verseny során a flightban fellépő kérdéses/vitás helyzeteket legkésőbb a score kártya leadásakor jelezheti a játékos, illetve a scorer a Versenybizottságnak, melyet a Versenybizottság köteles kivizsgálni és döntést hozni.
Minden játékos köteles az egyes szakaszok befejezését követően a labdáját kézben vinni a következő szakasz elrúgó helyéig (tee box).
Az a játékos, aki a labdáját nem rendeltetésszerűen használja (pl. dühből az égbe rúgja) a verseny során 2 (két) büntető pontban részesül minden egyes ilyen cselekedet után. A 2 (két) büntető pontot mind maga a vétkes játékos, mind az a játékos, aki a vétkes játékos eredményét vezeti, köteles felvezetni a score kártyára az utolsó szakasz eredményét megnövelve.
A játékosok kötelesek arról gondoskodni, hogy kísérőik legalább 15 méterrel a játékosok mögött helyezkedjenek el.

Játékidő, játéktempó:

Minden flight köteles az első elrúgó helyen elvégzett első rúgástól számított 210 percen belül befejezni az utolsó szakaszt. A Versenybíróság jogosult ettől eltérő játékidőt megállapítani, erről a játékosokat a verseny megkezdése előtt értesíteni kell.
A játékosok kötelesek olyan tempóban játszani, hogy azzal egyrészt ne zavarják a velük egy flight-ban játszó játékosokat, másrészt ne tartsák fel indokolatlanul a mögött érkező flight-okat. A játék megfelelő tempóját a Versenybíró ellenőrzi, aki adott esetben figyelmeztetheti a játékosokat.

Marshall (Versenybíró):

A Marshall (Versenybíró) elsődleges feladata a játék menetének, folyamatosságának megőrzése, a flightok koordinálása. Amennyiben a Marshall szabálysértést észlel, jogosult büntetőpontot kiosztani, vagy egyéb szankciót alkalmazni. A Marshall jogosult a scorer döntését felülbírálni. A Marshall döntésével szemben a Versenybizottsághoz lehet fordulni.

10.) Eredmény hirdetésének és díjátadónak helye, ideje:

Eredményhirdetésre fordulónként, az utolsó score kártya leadása után kb. egy órával a verseny helyszínén kerül sor.

11.) Értékelés módja:

Minden bajnoki fordulóban abszolút értékelés folyik. Ennek keretében minden rajthoz álló játékos eredménye – kortól és nemtől függetlenül – összevetésre kerül. Az itt kapott pontok alapján kerül sor az abszolút győztes kihirdetésére.
Külön értékelésre és díjazásra kerülnek a felnőtt férfi, a női, a szenior és a junior kategória játékosai.
A nyolc forduló során elért eredményekből a két leggyengébb helyezés kiesik. A hat legjobb helyezés után járó pontok adódnak össze. A győztes az így a legtöbb pontot elérő versenyző. Amennyiben egy játékos nem vesz részt legalább hat versenyen, úgy minden elért helyezésért járó pontja beleszámít az összetett végeredménybe.
Minden a bajnokságban résztvevő játékos minden egyes fordulóban, ahol rajthoz áll, bónusz pontokat kap.

Bónusz pontok:

Rajthoz állási bónusz: 10 pont/játékos

Holtverseny eldöntése – adott fordulón:

Az adott versenyen a (utolsó/hátsó) 9-6-3-1 szabály alapján kerül ki a győztes.

Ranglista pontok kiosztása:

Minden versenyen az első húsz játékos kap ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában, az alábbiak szerint:

1. 100 pont
2.  85 pont
3.  70 pont
4.  64 pont
5.  58 pont
6.  52 pont
7.  46 pont
8.  40 pont
9.  36 pont
10. 32 pont
11. 28 pont
12. 25 pont
13. 22 pont
14. 19 pont
15. 16 pont
16. 13 pont
17. 10 pont
18.  7 pont
19.  4 pont
20.  1 pont

A megszerzett ranglista pontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon követhetők a www.magyarfootgolf.hu vagy a www.footgolfbajnoksag.hu weboldalon.

A FOB 2016 dobogósai holtversenyének eldöntése az alábbiak – lenti sorrendben történő – figyelembe vételével történik:

 • több győztes forduló
 • több dobogós helyezés
 • az összesített eredményben figyelembe vett fordulók összesített rúgásainak száma
 • 3 szakaszra való szétrúgás
 • 1 szakaszra való szétrúgás
 • közelítő szétrúgás, amennyiben egyenlő – ismételt közelítő szétrúgás

Díjazás:

 • FOB 2016 abszolút bajnok nyereménye: kupa
 • FOB 2016 felnőtt férfi bajnok nyereménye: kupa + egy európai top bajnokság mérkőzésének megtekintését magában foglaló „utazási csomag”;
 • FOB 2016 női bajnok nyereménye: kupa + wellnes hétvége
 • FOB 2016 szenior bajnok nyereménye: kupa + egy európai top bajnokság mérkőzésének megtekintését magában foglaló „utazási csomag”;
 • FOB 2016 junior bajnok nyereménye: kupa + ajándékcsomag

13. Felszerelés

Futball labda:

A játékos által használt futball labda meg kell hogy egyezzen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által meghatározott hivatalos 5-ös méretű focilabdával, melynek kerülete és súlya nem több vagy kevesebb mint 68,5-69,5 cm és 420-445 gramm. A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden játékosnak a verseny indítása előtt azonosító jelet kell tennie a labdájára.

Játékos ruházata (dress code):

Minden játékos köteles sportszerű, közízlést nem sértő ruházatot viselni, amely áll

 • galléros (piké) pólóból;
 • minimum térdig érő vászon nadrágból;
 • térdzokni/sportszárból;
 • hernyó/műfüves/salak cipőből vagy sportcipőből.

Tilos farmer, stoplis cipő, ujjatlan póló vagy mez viselése!

Elrúgó tee:

A játékosok jogosultak elrúgó tee-t használni. Elrúgó tee csak és kizárólag az adott szakasz kezdőrúgása esetén használható, beleértve azt az esetet is, amikor a kezdőrúgást meg kell ismételni out miatt.

14. Óvás

Óvást benyújtani az eredményhirdetés befejezését követő egy órán belül lehet. Óvást kizárólag az óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be.
Az óvás díja 15.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást benyújtónak.
Az óvást írásban kell benyújtani a Versenybizottságnak, az óvási díj megfizetésével egyidejűleg. Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvás – külön vizsgálat nélkül – elutasításra kerül.
Az óvásban az arra okot adó esetet tényszerűen le kell írni, bemutatva az alátámasztó bizonyítékokat. Az óvásnak tartalmaznia kell a benyújtó személy nevét, elérhetőségét és aláírását, ezek hiányában az óvás – külön vizsgálat nélkül – formai okok miatt elutasításra kerül.
Az óvást a Versenybizottság bírálja el. A Versenybizottság az óvásban foglaltak kivizsgálása érdekében bármely az óvással érintett versenyen résztvevő játékost, scorert, vagy egyéb a verseny lebonyolításában közreműködő személyt meghallgathat.
A Versenybizottság az óvás elbírálásakor a verseny tisztaságát tekinti elsődlegesnek. Az óvás keretében szabálysértéssel megvádolt játékosnak egyértelműen igazolnia kell a Versenybizottság felé, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak megfelelően járt el a verseny során.
A Versenybizottság az óvással kapcsolatos döntéséről írásban értesíti az óvást benyújtó személyt, valamint a verseny rendezőjét.
Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség Elnökségéhez intézett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló döntés közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezésre díjmentes, egyebekben az óvásra vonatkozó szabályok érvényesek rá.

15. Egyéb rendelkezések

A játékosok kötelesek betartani mind a szervező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén hatályos házirendet.
A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint saját és sporttársaik testi épségét megóvni.
A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely más játékost a versenyzésben megzavarhat.
A játékosok tudomásul veszik, hogy a verseny ideje alatt kötelesek a versenykiírást megszegő játékostársak büntető rúgásait feljegyezni, ennek elmulasztása esetén ők maguk is 2 (két) büntető pontban részesülnek, minden egyes ilyen mulasztás esetén.
A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, súlyosabb esetben kizárást vonhat maga után, szankció kiszabására a Versenybizottság jogosult.
Alkohol és kábítószer fogyasztása, továbbá dohányzás a score kártya felvételétől annak leadásáig tilos!
Ezen szabály megszegése esetén a vétkes játékost a Versenybizottság azonnal kizárja a versenyből.
Tilos továbbá alkoholos, vagy bódult állapotban versenyezni! Amennyiben valamelyik játékosról feltételezhető, hogy alkoholos, vagy bódult állapotban versenyez, a Versenybizottság jogosult az érintett játékost azonnal kizárni a versenyből.
A kizárt játékos eredményei nem kerülnek figyelembevételre az adott verseny során.
A verseny/forduló az eredményhirdetés lezárását követően tekinthető befejezettnek.

 

A rendező a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2016. március 17.

Magyar Footgolf Szövetség

 

Letölthető dokumentumok