FOOTGOLF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2018 - VERSENYKIÍRÁS

1.) A verseny pontos megnevezése:

Footgolf Országos Bajnokság 2018, rövidített neve: FOB 2018

2.) Verseny célja:

A verseny fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során nyolc forduló után footgolf bajnokot hirdetünk négy kategóriában (férfi, női, 45+, junior), továbbá valamennyi kategória valamennyi versenyzője eredményének összevetése alapján (abszolút sorrend). A csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

3.) A verseny időpontja és helyszínei*:

Időpontok:

1. forduló – 2018.03.25., vasárnap – Magyar Golf Club – Kisoroszi – FIFG 100

2. forduló – 2018.04.29., vasárnap – Sonnengolf Club – Zsira – FIFG 100

3. forduló + Traditional Footgolf Cup – 2018.05.19-20., szombat-vasárnap – Balaton Golf Club – Balatonudvari – FIFG 500

4. forduló – 2018.06.24., vasárnap – Forest Hills Golf Club – Zirc – FIFG 100

5. forduló + FTC Footgolf Kupa – 2018.07.14-15., szombat-vasárnap – Imperial Golf Club – Balatongyörök – FIFG 250

6. forduló – 2018.07.29., vasárnap – Balaton Golf Club – Balatonudvari – FIFG 100

7. forduló – 2018.08.12., vasárnap – Imperial Golf Club – Balatongyörök – FIFG 100

8. forduló + Hangya Peti Emlékverseny – 2018.09.09 vasárnap – Magyar Golf Club – Kisoroszi – FIFG 250

9. forduló – 2018.09.16., vasárnap – Balaton Golf Club – Balatonudvari – FIFG 100

10. forduló – 2018.10.07., vasárnap – Magyar Golf Club – Kisoroszi – FIFG 100

Csapatdöntő – 2018.10.28., vasárnap – Forest Hills Golf Club – Zirc

(10 fordulóból a 8 legjobb eredmény számít bele az év végi kiértékelésbe)

*A helyszín változhat.

Helyszínek:

 • Magyar Golf Club – Fekete (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Magyar Golf Club – Albert (Kisoroszi) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Forest Hills Golf Club (Zirc) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Golf Club Imperial (Balatongyörök) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Balaton Golf Club, (Balatonudvari) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya
 • Sonnengolf Golf Club (Zsira) – 18 szakaszból álló footgolf versenypálya

4.) A verseny meghatározása:

Tízfordulós versenysorozat. A játék formája stroke play, fordulónként 18 szakaszon. A játék indítása tízpercenként az egyes szakasz elrúgó pontjáról vagy shotgun rendszerben történik. A játék maximum négyfős csoportokban (flight) zajlik.

5.) A verseny rendezőjének megnevezése, elérhetősége:

Magyar Footgolf Szövetség, 1028, Budapest, Várhegy u. 8.

www.magyarfootgolf.hu / bajnoksag@magyarfootgolf.hu

Kontaktszemélyek: Gelencsér Gábor: +36-20-911-9297/Tamásné Gelencsér Ildikó +36-20-33-03574

6.) Versenybizottság:

A versenyek egy háromfős versenybizottság felügyelete alatt zajlanak, amely a versenyek teljes időtartama alatt, illetve óvás esetén annak elbírálásáig gondoskodik arról, hogy a versenyek a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) által közzétett és elfogadott szabályok, valamint jelen versenykiírás szerint bonyolódjanak.

A versenybizottság tagja nem lehet olyan személy, aki az adott versenysorozat bármely állomásán játékosként részt vett.

A versenybizottság személyi összetételét a magyar szövetség határozza meg és teszi közzé minden forduló előtt.

A verseny kategóriái:

Férfi az a férfi játékos, aki 1973. 03. 25. és 2002. 10. 08. között született

Női

45+: az a játékos, aki 1973. 03. 25. napja előtt született

Junior: az a játékos, aki 2002. 10. 08. napja után született

Csapat: a csapatverseny kiírását a rendezők külön teszik közzé.

8.) Nevezés, regisztráció

A nevezésre minden tizedik életévét betöltött személy jogosult.

A FOB 2018 versenysorozatra csak olyan játékos nevezhet, aki a Magyar Footgolf Szövetségbe felvételt nyert sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola vagy utánpótlás nevelést-, fejlesztést végző alapítvány tagja, illetve versenyzője.

A nevezés online történik a www.magyarfootgolf.hu/fob2018 oldalon.
Minden nevező a FOB 2018 nevezési díjának megfizetésével válik jogosulttá a versenyben való részvételre.
A FOB 2018 nevezési díja 12.000.-Ft/fő/bajnokság, azaz tizenkétezer forint/fő/bajnokság vagy aki alkalmanként szeretné fizetni a nevezési díjat, akkor az 2.500.-Ft/fő/forduló azaz kettőezer ötszáz Ft/fő/forduló. Amennyiben valaki számlát szeretne a nevezési díjról, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a nevezés leadásánál.

Junior korú játékosoknak a nevezési díja 8.000.-Ft/fő/bajnokság, azaz nyolcezer forint/fő/bajnokság vagy aki alkalmanként szeretné fizetni a nevezési díjat, akkor az 1.500.-Ft/fő/forduló azaz ezerötszáz Ft/fő/forduló.

A nevezési díjon felül minden játékos köteles alkalmankénti green fee megfizetésére, amely 7.000 Ft/fő/18 szakasz, azaz hétezer forint/fő/18 szakasz.
Junior játékosoknak 50% kedvezmény az eredetileg kiírt összegből, azaz 3.500 Ft/fő/18 szakasz, azaz háromezer-ötszáz forint/fő/18 szakasz.

A Traditional Footgolf Cupra, az FTC Footgolf Kupára és a Hangya Peti Emlékversenyre egyedi nevezési és greenfee díjakat határoznak meg a szervezők.

Amennyiben valaki számlát szeretne a nevezési díjról, úgy azt kérjük, hogy írásban jelezze a nevezés leadásánál.

Az egyes fordulókra külön jelentkezés szükséges. A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a rendezők által előzetesen megadott módon és határidőig lehetséges. A jelentkezésre nyitva álló határidő leteltét követően érkező jelentkezők a verseny utolsó flightjának elstartolása után indulhatnak. Az így elinduló játékosok „versenyen kívüli” státuszba kerülnek, eredményeik nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kapnak, ellenben kötelesek a verseny során a szabályok betartására.

Az a játékos, aki a versenyre előzetesen jelentkezik, de a versenyen nem jelenik meg, és a jelentkezését előzetesen nem vonja vissza a versenykezdés előtt minimum 2 órával írásban, a FOB 2018 során elért összesített pontjaiból legfeljebb 50 pont levonással sújtható. A pontlevonás mértékéről a verseny rendezői jogosultak dönteni. A verseny rendezői a döntésükről kötelesek írásban értesíteni a pontlevonással sújtott játékost.

A nevezési díj és a green fee megfizetésének határideje az adott játékos indulási időpontját (tee time) megelőző 20. perc.
Az a játékos, aki az indulási idejét megelőző 20. percig nem fizeti meg a nevezési díjat és a green fee-t, „versenyen kívüli” státuszba kerül, eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására.

Az adott verseny startlistája legalább 12 órával a versenykezdés előtt megtalálható a www.magyarfootgolf.hu weboldalon.

A verseny elmaradása esetén a rendezők kötelesek értesíteni a már jelentkezett versenyzőket.

9.) A verseny menete:

Rajtsorrend és flightok kialakítása:

A kialakítandó flightokat (csapatokat) a leadott nevezések után a versenybizottság határozza meg.
Az 1. fordulóban a magyar footgolf ranglista aktuális állásának a figyelembe vételével alakul ki a flightsorrend.
Az 1. fordulót követően a FOB 2018 előző fordulójában kialakult abszolút sorrend alapján történik meg a flightok beosztása.
Az utolsó fordulóban a flightok a FOB 2018 aktuális abszolút sorrendje alapján alakulnak ki.

A flightokon belül együtt indulhatnak férfi, szenior, női és junior játékosok is.

Egy flight minimális létszáma három, maximális létszáma négy fő.
Kivételesen indokolt helyzetben a starter dönthet ettől eltérő létszámú flight elindításáról.

Egy flighton belül legfeljebb két olyan személy lehet, aki azonos csapat tagjaként nevezett be a versenyre. Egy flighton belül nem indulhatnak olyan személyek, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében hozzátartozónak minősülnek – amennyiben a versenybizottság másképp nem dönt.

Stroke play:

A „stroke play” játék győztese az a játékos, aki a legkevesebb rúgásszámot (score) éri el az adott fordulóban büntetőpontokkal együtt. Egy fordulóban a játékosoknak 18 szakaszt kell teljesíteniük. A játékosok esetében bruttó pontszámítás zajlik, így a legkevesebb rúgásszám a legjobb eredmény. Mivel a végeredménybe minden egyes lyuknál elért pontszám beleszámít, ezért minden versenyző esetében addig tart a játék, amíg az összes szakaszt végig nem játssza. A végig nem játszott szakasz(ok) esetében a játékos 10 pontot kap az adott szakasz(ok)ra.

A szabálysértésért kiosztott büntetőpont(ok) az utolsó szakasz eredményéhez adódnak hozzá.

Egy játékos egy szakaszon legfeljebb tíz rúgást teljesíthet. Amennyiben a játékos az adott szakaszt a tízedik rúgásra sem tudja megjátszani, úgy a szakasz befejezettnek tekinthető (10 pont) és tovább kell menni a következő szakaszra.

Játékos feladatai:
Minden játékos köteles a megadott indulási időpont (tee time) előtt legalább 5 perccel a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján megjelenni és átvenni a score kártyát a startertől. Amennyiben a játékos e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 2 (két) büntetőponttal sújtandó.
A büntetőpontok hozzáadódnak a játékos adott versenynapon elért összesített pontszámához a 18-as szakaszhoz! A starter köteles a score kártyán a büntetőpontokat feltüntetni, és a versenybizottság felé jelenteni.

Amennyiben a játékos a megadott indulási időben (tee time) nem jelenik meg a számára kijelölt szakasz elrúgó pontján, akkor csak a verseny utolsó csoportjának (flight) elstartolása után indulhat el, és „versenyen kívüli” státuszba kerül, azaz eredményei nem számítanak bele a hivatalos versenysorozatba, pontot nem kap, ellenben köteles a verseny során a szabályok betartására. Shotgun rendszerben történő indítás esetén az indulási időben (tee time) meg nem jelenő játékos indulásra nem jogosult, és az adott versenyről kizárandó.

A verseny napján a versenyre kijelölt pályán tilos a gyakorlás!
Gyakorlásnak minősül minden rúgás, amelyet a versenypálya bármely részén – értve ez alatt elsősorban a tee box és a lyuk közötti területet – végez a játékos, és amelynek célja a pálya bármely részének megismerése, begyakorlása. Aki a verseny napján, a versenypályán gyakorol, azonnal kizárható a versenyből.

Nem minősül gyakorlásnak a verseny első szakaszának megkezdése előtt a játékos által bemelegítés céljából végzett rúgás, amennyiben az nem irányul a pálya bármely részének megismerésére.

Minden játékos a saját, valamint – rotációs elv alapján – egy másik játékostársa eredményét is vezeti a score kártyán a verseny során.
A score kártyán minden adat kitöltése kötelező!

A score kártyát kizárólag a játékos vezetheti, azon más személy (pl.: kísérő) semmilyen bejegyzést nem tehet!

A versenyre azonos csapat tagjaiként benevezett játékosok nem vezethetik egymás score kártyáját. A szabály megszegése esetén a versenybizottság mérlegelés nélkül kizárja mindkét érintett játékost a versenyből.

A score kártyát a szakasz befejezését követően minden játékos úgy köteles kitölteni, hogy azzal a következő flight játékát ne zavarja, illetve tartsa fel.
A score kártyát legkésőbb a következő szakasz elrúgó helyén ki kell tölteni.

A verseny végén minden játékos aláírja az általa vezetett, valamint a saját eredményét tartalmazó score kártyát.

Minden játékos köteles a szakaszok teljesítését követő 30 percen belül leadni a score kártyát a versenybizottság részére.
A versenybizottság csak a teljes körűen kitöltött és aláírt score kártyán szereplő eredményeket veszi figyelembe az értékeléskor.

A score kártya kitöltésére, vezetésére, illetve leadására vonatkozó szabályok elmulasztása esetén az érintett játékos nem kerül értékelésre az adott versenynapon.

A score kártya versenybizottság részére történő leadását követően az eredményekkel kapcsolatos kifogás kizárólag óvás keretében terjeszthető elő.
A verseny során a flightban fellépő kérdéses/vitás helyzeteket legkésőbb a score kártya leadásakor jelezheti a játékos a versenybizottságnak, melyet a versenybizottság köteles kivizsgálni és döntést hozni.

Minden játékos köteles az egyes szakaszok befejezését követően a labdáját kézben vinni a következő szakasz elrúgó helyéig (tee box).

Az a játékos, aki a labdáját nem rendeltetésszerűen használja (pl. dühből az égbe rúgja) a verseny során 2 (kettő) büntető pontban részesül minden egyes ilyen cselekedet után.

A 2 (kettő) büntető pontot mind maga a vétkes játékos, mind az a játékos, aki a vétkes játékos eredményét vezeti, köteles felvezetni a score kártyára az utolsó szakasz eredményét megnövelve.

A játékosok kötelesek arról gondoskodni, hogy kísérőik legalább 15 méterrel a játékosok mögött helyezkedjenek el.

Játékidő, játéktempó:

Minden flight köteles az első elrúgó helyen elvégzett első rúgástól számított 210 percen belül befejezni az utolsó szakaszt. A versenybíróság jogosult ettől eltérő játékidőt megállapítani, erről a játékosokat a verseny megkezdése előtt értesíteni kell.

A játékosok kötelesek olyan tempóban játszani, hogy azzal egyrészt ne zavarják a velük egy flightban játszó játékosokat, másrészt ne tartsák fel indokolatlanul a mögöttük érkező flightokat. A játék megfelelő tempóját a versenybíró ellenőrzi, aki adott esetben figyelmeztetheti a játékosokat.

Marshall (versenybíró):

A Marshall (versenybíró) elsődleges feladata a játék menetének, folyamatosságának megőrzése, a flightok koordinálása. Amennyiben a Marshall szabálysértést észlel, jogosult az érintett játékos(ok) részére büntetőpontot kiosztani, vagy egyéb szankciót alkalmazni egészen addig, amíg az érintett játékos(ok) a versenyt be nem fejezi(k).

A szakasz akkor tekintendő befejezettnek, amikor a döntésben érintett flight valamennyi játékosa teljesíti azt, és eredményüket rögzítik a score kártyán.

A Marshall döntésével szemben a versenybizottsághoz lehet fordulni.

2018-as szabályváltozások a FIFG döntése alapján

(A FIFG a FOB versenykiírásának véglegesítésének időpontjában még hivatalosan nem hozta nyilvánosságra)

A, FOOTGOLF GREEN SZABÁLY

Minimum 3 - maximum 10 méteres footgolf green szabály! Magyarországon 5 méteres foootgolf green szabály lesz érvényben minden FIFG eseményen, azaz 5 méteren belül kötelező lesz lejelölni a labdát, vagy befejezni, ha a flighttársak erre engedélyt adnak! A zászlót a lyukból ki lehet venni és benne is lehet hagyni a rúgás elvégzésénél, ezt mindenki maga dönti el!

B, BUNKER SZABÁLY

Nem lehet nekifutni a labdának a bunkerben! Le lehet jelölni a labdát a bunkerben! A gereblyét és a gereblyetartó vasat el lehet mozdítani büntetőpont nélkül, ha az a rúgás/passz vonalában zavaró.Amennyiben a labda a gereblyében vagy a gereblyetartó vas tövében áll meg, akkor le kell jelölni a labdát és fel kell venni, elvenni az akadályt és visszahelyezni a labdát! Amennyiben a labda fizikálisan nem visszahelyezhető, akkor az ahhoz legközelebbi pontra kell lehelyezni és onnan megjátszani, nem közelebb a lyukhoz! Amennyiben több labda helyezkedik el a bunkerben, akkor le lehet jelölni mindegyiket!

Pl.: 3 labda van a bunkerben - ezek a labdák nagyon közel helyezkednek el egymáshoz, akkor az alábbiak szerint lehet/kell eljárni! Az a játékos kezdi meg a játékot, aki a legtávolabb van a lyuktól, és a másik két labda le van jelölve, ha az első rúgó elvégezte a rúgást, akkor a második rúgónak van lehetősége a bunkert az eredeti állapotába visszahelyezni, azaz el tudja gereblyézni a bunkert fair play szerint! Amikor a második játékos is elvégezte a rúgást, a harmadik játékos is helyreállíthatja a bunkert a fair play módja szerint!

C, SZÉL SZABÁLY

Stop szabály lesz érvényben az egész világon! Amennyiben a játékos labdája megállt, akkor jelezni kell, hogy STOP és a flightban a többségnek ezzel egyet kell érteni, mert ha nincs egyetértés, akkor az a labda nem felel meg a STOP szabálynak! Amennyiben 4 fős flight van, azon játékos, aki jelezte +2 másik játékosnak ezzel egyet kell értenie! Amennyiben 5 fős a flight, akkor azon játékos aki jelezte +2 játékosnak ezzel egyet kell értenie!

D, TÓCSA, CSATORNA, LOCSOLÓFEJ, MESTERSÉGES AKADÁLYOK

Amennyiben a játékosnak fairwayen vagy a golf greenen/footgolf greenen a putt/rúgás vonalában van bármilyen akadály (tócsa/locsolófej/csatorna stb.), akkor a labdát 1 méter távolságban elmozdíthatja nem közelebb a lyukhoz a legközelebbi pontra, ahol már nincs a vonalában akadály! Amennyiben bármilyen ezen akadály balesetveszélyes lehet az elrúgás elvégzésében, akkor is el lehet mozdítani a labdát nem közelebb a lyukhoz a legközelebbi pontra, ahol már a rúgást biztonságosan el lehet végezni!

E, SZÍNES KARÓK A PÁLYÁN

Minden színes karó mozdítható a pályán, ha a labda útjában van! PIROS/SÁRGA/KÉK/FEKETE és egyéb színes karók is, amik kétszínűek - azaz távolságjelző karók! Ami NEM mozdítható, az az OUT OF BOUNDS karó, nemzetközi szinten ez FEHÉR, de hazai pályákon lehet NARANCSSÁRGA és PIROS/ZÖLD színű is, de jellemzően FEHÉR!

F, LABDA LEJELÖLÉSE

Csak akkor lehet lejelölni a labdát, ha arra egy játékostárs engem megkér, különben magamtól NEM lehet lejelölni a labdát! Kivéve, ha a FOOTGOLF GREENEN van a labda!

G, ELRÚGÓ TEE

2018-as évben lehet majd használni ELRÚGÓ TEE-t, csak és kizárólag a FIFG által forgalmazott elrúgó TEE lesz elfogadott! Ennek beszerzéséről jelen pillanatban nincs információ, ameddig ez nem kerül forgalomba, nem lehet használni semmilyen elrúgót sem! Csak és kizárólag a kezdőrúgásnál lehet ezt az eszközt használni!

10.) Átigazolás

Csapatváltásra a FOB első versenynapjától kezdve az csapatverseny végéig nincs lehetőség. Minden, a játékos által megszerzett pont ahhoz az egyesülethez kerül jóváírásra, ahol a bajnokságot elkezdte.

11.) Eredmény hirdetésének és díjátadónak helye, ideje:

Eredményhirdetés fordulónként, az utolsó score kártya leadása után kb. egy órával a verseny helyszínén van.

12.) Értékelés módja:
Díjazásban részesülnek a kategória játékosai.
A csapatverseny értékelésére és díjazására vonatkozó szabályokat a csapatverseny kiírása tartalmazza.
Minden bajnoki fordulóban abszolút értékelés is folyik. Ennek keretében minden rajthoz álló játékos eredményét – kortól és nemtől függetlenül – összevetik, és ennek alapján hirdetik ki az abszolút kategória helyezettjeit (a Magyar Footgolf Szövetségbe nem bejegyzett klubok játékosai a bejegyzett klubok játékosaival együtt a Hun Trophyért versenyeznek, a FOB eredményeibe csak a bejegyzett klubok játékosai vannak versenyben).

A versenyzők összesített pontszámába a megrendezendő fordulók eredményeiből összesen 8 számít, tekintet nélkül a lebonyolított fordulók számára.
A versenyzők összesített pontszáma az alábbiak szerint számítandó: összeadódnak a fenti számítás szerinti, az egyes fordulókban elért helyezések után járó pontok. Valamennyi kategória esetén a győztes a legmagasabb összesített pontot elérő versenyző.

Holtverseny eldöntése az egyes fordulókon:
Azonos rúgásszám esetén az egyes fordulók során a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) irányelvét figyelembe véve az érintett játékosok az elfoglalt helyezések által kapható pontok átlagértékét (felfelé kerekítve) kapják.
Az összes kategória (abszolút, férfi, szenior, női, junior) dobogós helyeinek eldöntése azonos rúgásszám esetén szétlövéssel történik az érintettek között.
A szétlövés a versenybizottság által meghatározott 3 szakaszon történik. Ha ez alapján is döntetlen, akkor „vak” közelítő rúgás dönt.
Ranglista pontok kiosztását a a versenykiíráshoz csatolt képformátumú melléklet tartalmazza.

Minden versenyen az alábbiak szerint kapnak pontokat a játékosok a helyezés után.

FOB 1000 (FIFG 100):
1-99 induló versenyző esetén az első 53 játékos kap FOB 2018 ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában.

FOB 1500 (FIFG 100+):
Amennyiben egy FIFG 100-as besorolású Footgolf Országos Bajnokság (FOB) fordulóján legalább száz játékos vesz részt (és a Nemzetközi Footgolf Szövetség iránymutatását követve be is fejezi a tornát), úgy a ranglistán a győztes a korábbi 1000 helyett 1500 pontot kap, és a 95 százalékos számítás alapján alakul a további pontok kiosztása. A Traditional Footgolf Cup, az FTC Footgolf Kupa és a Hangya Peti Emlékverseny létszámtól függetlenül FOB 1500 besorolású versenynek minősül.

A megszerzett ranglistapontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon követhetők a www.magyarfootgolf.hu, a www.footgolfbajnoksag.hu vagy a gscore.eu weboldal egyikén.

A FOB 2018 dobogósai holtversenyének eldöntése az alábbiak – lenti sorrendben történő – figyelembe vételével történik:

 • több győztes forduló
 • több dobogós helyezés
 • az összesített eredményben figyelembe vett fordulók összesített rúgásainak száma
 • 3 szakaszra való szétrúgás
 • 1 szakaszra való szétrúgás
 • „vak” közelítő szétrúgás, amennyiben egyenlő – ismételt közelítő szétrúgás

13.) Díjazás:

Fordulónként

 • Hun Trophy/FOB 2018 abszolút 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 férfi 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 női 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 junior 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 45+ 1.-3. nyereménye: kupa

Összetett

 • FOB 2018 abszolút 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 férfi 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 női 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 junior 1.-3. nyereménye: kupa
 • FOB 2018 45+ bajnok nyereménye: kupa
 • FOB 2018 csapatbajnok nyereményét a csapatverseny kiírása tartalmazza

14.) Felszerelés

Futball labda:
A játékos által használt futball labda meg kell, hogy egyezzen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által meghatározott hivatalos 5-ös méretű focilabdával, melynek kerülete és súlya nem több vagy kevesebb, mint 68,5-69,5 cm és 420-445 gramm. A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden játékosnak a verseny indítása előtt azonosító jelet kell tennie a labdájára.

Játékos ruházata (dresszkód):
Minden játékos köteles sportszerű, közízlést nem sértő ruházatot viselni, amely áll

- galléros (piké) pólóból;

- minimum térdig érő vászonnadrágból;

- térdzokni/sportszárból;

- hernyó/műfüves/salak cipőből vagy sportcipőből. „AG” és „FG” megjelölésű cipők használata tilos!

Tilos farmer, stoplis cipő, ujjatlan póló vagy mez viselése!

Extrém időjárási körülmények esetén a játékosok jogosultak a fentiektől eltérő ruházat viselésére.

15.) Óvás

Óvást benyújtani az eredményhirdetés befejezését követő egy órán belül lehet. Óvást kizárólag az óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be.

Az óvás díja 15.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást benyújtónak.

Az óvást írásban kell benyújtani a versenybizottságnak, az óvási díj megfizetésével egyidejűleg. Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvást – külön vizsgálat nélkül – elutasítja a versenybizottság.

Az óvásban az arra okot adó esetet tényszerűen le kell írni, bemutatva az alátámasztó bizonyítékokat. Az óvásnak tartalmaznia kell a benyújtó személy nevét, elérhetőségét és aláírását, ezek hiányában az óvás – külön vizsgálat nélkül – formai okok miatt elutasítandó.

Az óvást a versenybizottság bírálja el. A versenybizottság az óvásban foglaltak kivizsgálása érdekében bármely az óvással érintett versenyen résztvevő játékost, vagy egyéb a verseny lebonyolításában közreműködő személyt meghallgathat.

A versenybizottság az óvás elbírálásakor a verseny tisztaságát tekinti elsődlegesnek. Az óvás keretében szabálysértéssel megvádolt játékosnak egyértelműen igazolnia kell a versenybizottság felé, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak megfelelően járt el a verseny során.

A versenybizottság az óvással kapcsolatos döntéséről írásban értesíti az óvást benyújtó személyt, valamint a verseny rendezőjét.

Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség elnökségéhez intézett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló döntés közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezés díjmentes, egyebekben az óvásra vonatkozó szabályok érvényesek rá.

16.) Egyéb rendelkezések

A játékosok kötelesek betartani mind a szervező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén hatályos házirendet.

A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint saját és sporttársaik testi épségét megóvni.

A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást (pl. hangoskodás, kiabálás), amely más játékost a versenyzésben megzavarhat.

A játékosok tudomásul veszik, hogy a verseny ideje alatt kötelesek a versenykiírást megszegő játékostársak büntető rúgásait feljegyezni, ennek elmulasztása esetén ők maguk is 2 (két) büntető pontban részesülnek, minden egyes ilyen mulasztás esetén.

A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, súlyosabb esetben kizárást vonhat maga után, szankció kiszabására a versenybizottság jogosult.

Alkohol és kábítószer fogyasztása, továbbá dohányzás a score kártya felvételétől annak leadásáig tilos!

Ezen szabály megszegése esetén a vétkes játékost a versenybizottság azonnal kizárja a versenyből.

Tilos továbbá alkoholos, vagy bódult állapotban versenyezni! Amennyiben valamelyik játékosról feltételezhető, hogy alkoholos, vagy bódult állapotban versenyez, a versenybizottság jogosult az érintett játékost azonnal kizárni a versenyből.

A kizárt játékos eredményeit nem veszik figyelembe az adott verseny során.

A verseny/forduló az eredményhirdetés lezárását követően tekinthető befejezettnek.

 

A rendezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!

 

Budapest, 2018. március 23.

 

Magyar Footgolf Szövetség